Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
VitaFit s.r.o. Gercenova 15
P.O. Box 229, 850 00 Bratislava


 
IČO 34151583,  IČ DPH SK2020195771
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 29701/B

Účet predávajúceho : Tatra Banka 2629126080/1100
Email: vitafit@vitafit.sk
Tel. číslo mob.: 0905 448 715

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami v zmysle
§ 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predmetom predaja sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu.